De flesta e-handelsföretag är beroende av truckarnas arbetskraft för att driften ska fungera. Det är viktigt att regelbundet kontrollera truckarna för att säkerställa att de är i gott skick, annars kan det få förödande konsekvenser för företaget.

Som e-handelsföretag med ett löpande in- och utflöde av leveranser är det av yttersta vikt att ha ett bra underhåll på era truckar. Arbetsolyckor med truck är vanligt och utgör en stor risk för företaget om truckarna inte sköts. Det kan handla om bromsar och signalhorn som inte fungerar som de ska, skador på gafflar, däck eller sköra kedjor. Vad ni kanske tror är små harmlösa defekter kan göra stor skada, så läs mer här för att ta reda på hur ni skaffar ett skräddarsytt serviceavtal för ert företag.

Säkrare arbetsmiljö och lägre kostnader

Om olyckan varit framme och skadat både gods och personal så kan ett driftstopp erfordras. Detta kan bli en dyr kostnad och är ofta en onödig historia, eftersom olyckan kunde ha förhindrats genom en truckservice. Därför är det en självklar investering att ha ett serviceavtal med en truckleverantör.

Tänk också på att det är du som arbetsgivare som har det yttersta ansvaret för att tillsyn och underhåll sker som det ska, även om du har personal du litar på. Arbetsmiljöupplysningen skriver följande angående ansvar:

”Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.”

Att ha extern service lyfter därmed en del av pressen på era anställda och alla kan vara trygga i att er utrustning är i bästa skick. Då kan ni koncentrera er på det ni gör bäst, att driva ett lönsamt företag och en säker arbetsplats.