Tjänster

Tjänster

Avtal för truckservice skapar trygghet

De flesta e-handelsföretag är beroende av truckarnas arbetskraft för att driften ska fungera. Det är viktigt att regelbundet kontrollera truckarna för att säkerställa att de är i gott skick, annars kan det få förödande konsekvenser för företaget. Som e-handelsföretag med ett löpande in- och utflöde av leveranser är det av […]