Digitala körjournaler blir allt vanligare inom transportbranschen. Vilka anledningar finns det att använda sig av den nya teknologin? Och vilka regler är det som gäller – vilken information ska finnas med i körjournalen?

Digitaliseringen fortsätter framåt med stormsteg. Vi kommer allt närmare ett automatiserat samhälle och inom flera branscher används tekniken för att effektivisera bort onödiga administrativa sysslor. Ett exempel är transportbranschen, som tar hjälp av digitala körjournaler för att enklare skapa redovisningsunderlag för användandet av yrkesfordon. För den som vill börja använda sig tekniken finns det många olika alternativ, till exempel: Traxet har en bra digital körjournal.

Att föra en körjournal manuellt är möjligt, men lite krångligt. I körjournalen ska följande information finnas med: mätarställning vid årets början och slut, bilens registreringsnummer, anta körda kilometer vid varje resa, adresserna där resan påbörjade och avslutades.

Då kanske du undrar: måste jag verkligen föra körjournal? Det korta svaret är ”nej”. Det finns nämligen ingen formell lag som kräver att du ska kunna redovisa. Men om du låter bli riskerar du att åka på en skattesmäll. Körjournalen används nämligen av skatteverket som underlag för att bedöma vilken tjänstefordonsförmån som du ska beskattas för:

Anställda som vill undvika att bli beskattade för bilförmån ska kunna visa att de har använt bilen privat vid högst 10 tillfällen per kalenderår och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. – Skatteverket

Fördelar med digital körjournal

Förutom den helt uppenbara fördelen med digital körjournal – att det sparar tid och energi – finns det andra incitament att använda sig av den nya tekniken. Ett av dessa är ekonomiskt – genom att skapa en lättöverblickbar bild av arbetsflödet är det lätt att se var det är möjligt att spara. Dessutom är det lättare – att med GPS – välja de med tidseffektiva och färdvägarna – vilket både är bränsleutgifter och skonar miljön från onödig påverkan.

En annan aspekt är säkerheten. Genom att spåra företagets fordon är det lättare att se var alla befinner sig, och att ingripa vid en eventuell olycka.