Det är kanske inget nytt att Donald Trump är en affärsman med flertalet stora bolag bakom sig. Nu vill ha även styra hela landet USA som ett företag, och känner frustration över att han inte kan göra det på samma sätt som han är van. Det gäller dock för Trump att inse att kommunikation är det viktigaste för att både få ett företag att gå bra men även för att få anhängare och sina underställda att tro på en. Samt att ett land och ett företag inte är samma sak, givetvis.

gammal mobilDetta enligt personal från Vita huset och andra juridiska läckor i Washington. I Dagens Nyheter skrivs det om hur övergången från det privata näringslivet till den politiska verkligheten tycks vara svår för den gamla magnaten. Vita husets administration beskrivs ha låg arbetsmoral och sprickor mellan grupper.

Det finns i princip inget viktigare än kommunikation och att man som ledare vet hur man får med sig sina underställda. Om man så styr ett land eller ett företag. I ett tidigare inlägg skrivs det om hur bland annat rätt sorts telefonväxel gör detta möjligt för även allmänheten och kunder att komma i kontakt med företaget eller organisationen, något som även det räknas in i kommunikationen.

Att inkludera och synas för en global publik

Att tänka på som företag är att kommunikation är stort, det är allt från interna relationer och ledarskap till marknadsföring, kundkontakt och att synas och höras i sociala medier. På InternetWorld IDG går det att läsa om hur det nu är möjligt att maxa räckvidden på bland annat Facebook, detta eftersom det nu går att översätta inläggen man gör till flera olika språk. Att posta inlägg på flera olika språk kan naturligtvis vara en stor fördel om man som företag eller organisation vill nå en global publik. Dessutom blir det mer inkluderande i vårt mångfaldsrika samhälle som ju Sverige i dag är, när inläggen finns synliga på flera olika språk.

Internationella bolag med någon form av lokal förankring kan alltid tjäna på att kommunicera lokalt. Låt oss säga att Starbucks på sin globala sida hade kunnat skriva ut när de öppnade sitt första fik i Sverige, och då hade det synts på engelska internationellt men på svenska i Sverige – Maria Niemi/ InternetWorld IDG