I början av 2000-talet när bredband började bli ett modeord var det mycket snack om videomöten och videokonferenser. Tanken var god men tekniken hade då inte riktigt nått ända fram och många som gjorde ett tappert försök att boka ett videomöte blev irriterade över den dåliga ljudkvalitén etc. Att de fungerade så dåligt som det gjorde då har säkert fått många att bli lite skeptiska till denna ”koferensform”.

Numera är dock läget helt annorlunda och det finns kapacitet så att det räcker och bli över för att ta konferensen vi video. Det finns även möjligheter att använda tjänster som MSN och Skype helt kostnadsfritt om man behöver ta en diskussion med en kollega i en annan världsdel.

Tiden för resor har genom ny teknik kraftigt kunna minskats och det får även positiva effekter för miljön då flygtrafiken är en av de värsta miljöbovarna. Det finns självklart starka argument för att en videokonferens inte kan ersätta ett fysiskt möte mellan personer men i det fall där de personliga relationer ”är under kontroll” kan ett videomöte tjäna som ett likvärdigt alternativ.

Bredbandsutvecklingen har på detta viss effektiviserats många företags arbete samtidigt som den har hjälpt till i minska utsläppen av växthusgaser.